Gewone Dwergvleermuis [ GD, 90%, 42-50kHz ]

 • 42 < f < 50 kHz
 • luid
 • klankrijk
 • variabel & snel ritme.
 • regelmatig in het voorkeurhabitat halfopen terreinen
 • meestal onregelmatiger in heel open terrein

sociaal

jagen

links

https://www.ecopedia.be/pagina/hoe-herken-ik-een-dwergvleermuis-het-veld

Ruige Dwergvleermuis [GD] | Pipistrellus nathusii

Verwarring mogelijk met: GD, MV (heeft soms ook nat geluid rond 35 kHz, de piekfrequentie is bij MV vaak < dan RD)

geluid

 • 35 < f < 41 kHz
 • luid
 • klankrijk
 • variabel
 • ritme rel. traag tov. andere dwergvleermuissoorten

uiterlijk

 • Vrij klein
 • 6 – 15,5 gram
 • spanwijdte 23 – 25 cm
 • lijkt sterk op GD

Voorkomen

 • abundantie?
 • bossen (vochtige loofwouden & droge dennenbossen)
 • bosranden
 • oevers
 • landbouwgrond
 • parken
 • (algemeen? : ) voorkeur voor laagland (kustprovincies)

links

wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruige_dwergvleermuis

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/ruige-dwergvleermuis

Laatvlieger [ LV ]

Slapen: grote gebouwen in dorpen, kerkzolder.

Jagen: langs bosranden / bomenrijen / boven weiden (runderen) / rond straatlampen.

Zien: LV is grote vleermuis, traag / niet hoog vliegend ( 5 ~ 10 m), brede vleugels, vlucht als van uiltje (?).

Onderscheiden Laatvlieger [LV] van Rosse Vleermuizen [RV] : ultrasoon goed onderscheidbaar, laatvlieger vliegt trager & bredere vleugels dan de rosse vleermuis. In een filmpje hieronder zie je hoe een laatvlieger boven straatlampen jaagt, op het jaagpad langs een rivier in open landelijk gebied.

LV vliegt uit kerkzolder [ 30 kHz ]

LV jaagt in park [ 25 kHz ]

gewone Grootoorvleermuis

 • oren: 3 tot 4 cm (helft lichaam)
 • middelgroot
 • vleugels: ~ 25cm
 • gewicht: ~ 4,5 — 12 g

De gewone grootoorvleermuis kan gemakkelijk verward worden met de grijze grootoorvleermuis.

geluid (ingewikkeld)

 • Zacht
 • korte FM-pulsen, 80-81 kHz
 • pulsduur 1-2 ms (500 … 1000 Hz ?)
 • Reikwijdte tot 5 m
 • In open gebieden FM-qcf pulsen van 60-12 kHz, die tussen 25 en 12 kHz overgaan in een kort qcf-deel. Reikwijdte 20-25 m. Pulsreeks 50 ms (ca 20 pulsen/sec).
 • Grootoorvleermuizen ‘fluisteren’ tijdens de jacht en ‘bidden’ en circelenrond bladeren en twijgern. Daarbij stoten ze ook luide ‘knallen’ van 42-12 kHz uit met een pulsduur van 7 ms. Pulsreeks 180-200 ms (ca 5,4 pulsen/sec.).

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Soortenstandaard%20Gewone%20grootoorvleermuis.pdf

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/gewone-grootoorvleermuis

grijze grootoorvleermuis

meervleermuis

jagen

https://www.teensybat.com/bat-species