Privacyverklaring Datkanwel

Datkanwel, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Datkanwel
 • https://www.olavkaspers.nl
 • Olav Kaspers
 • Grenadadreef 3B,
 • 3573HE te Utrecht
 • tel. +31 (0)6 33 77 59 58

Datkanwel is de eenmanszaak van Olav Kaspers. Ook voor kwesties rond AVG is hij te bereiken via info@olavkaspers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datkanwel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olavkaspers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen/motivering verwerking persoonsgegevens

 • Afhandelen van uw betaling
 • Bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening aan u
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Wegens wettelijke verplichting, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Datkanwel laat besluiten door computerprogramma's of -systemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, niet gebeuren zonder tussenkomst van Datkanwel (Olav Kaspers) zelf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Datkanwel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en wegens wettelijke verplichting (factuurgegevens).

Delen persoonsgegevens met derden

Datkanwel verstrekt uw gegevens uitsluitend waar nodig voor uitvoering van onze overeenkomst met u, of i.v.m. een wettelijke verplichting. Met betreffende bedrijven / instanties sluiten wij een bewerkersovereenkomst om het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij hen te handhaven. Datkanwel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Datkanwel gebruikt alleen (technische en functionele) cookies waarvoor uw toestemming niet is vereist. Desgewenst kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of oude cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Datkanwel. Dergelijke verzoeken stuurt u naar: info@olavkaspers.nl, met daarbij een kopie van uw paspoort ter identificatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Onze reactie volgt binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datkanwel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan, zoals

 • Het niet puliekelijk bekend maken van de door Datkanwel gebruikte systemen, software en methoden voor zover deze kennis een risico voor de beveiliging er van inhoudt.
 • een beveiligde internetverbinding (TLS)
 • techniek (DKIM, SPF en DMARC) tegen e-mails ten onrechte uit onze naam
 • techniek (DNSSEC) tegen omleiding naar een vals IP-adres

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Olav Kaspers via info@olavkaspers.nl.

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons